งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2563 ทางจังหวัดตากของเราจะจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ถึง 1 พฤศจิกายน 2563

*** วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. จะเริ่มเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ขบวนแห่เรือกระทงสาย ขบวนแห่สายกระทง ทั้ง 7 สาย พร้อมกัน
.............................................. ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เวลา 18.30 น. เป็นการเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 9 พระองค์
ขบวนแห่เรือกระทงสาย ขบวนแห่สายกระทงทั้ง 7 สาย
เวลา 19.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมกัน ณ ปะรำพิธีนั่งชมขบวนแห่หน้าอาคารกิตติคุณ
เวลา 19.20 น. ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึง ฯ ปะรำพิธีนั่งชมขบวนแห่หน้าอาคารกิตติคุณ
เวลา 21.00 น. พิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน ประดิษฐาน ณ เวทีกลางน้ำปิง
เวลา 21.20 น. พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2563
*ประธาณคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานการจัดงาน
*ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
-พิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน 9 พระองค์ ลงลอยเป็นปฐมฤกษ์และเป็นสิริมงคลในการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง
-พิธีเปิดการจัดงาน และการแสดงที่วิจิตรงดงาม พร้อมพลุสวยงามเต็มท้องฟ้า
-ชมการแสดงการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง
-เสร็จพิธี

***วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
เวลา 17.00 น. การบูชาพระแม่คงคา และลอยกระทงสะเดาะเคราะห์ ณ บริเวณท่าลอยกระทง เหนือสะพานแขวนฯ
เวลา 18.00 น. ลานครัวกระทงสาย ณ ด้านเหนืออาคารกิตติคุณ
-ลานกิจกรรมสร้างสรรค์ สสส. การสาธิต ประดิษฐ์กระทงกะลาและบูธนิทรรศการประกวดภาพถ่ายฯ
-กาดกระทงสาย และจำหน่ายสินค้า OTOP ณ ด้านใต้อาคารกิตติคุณ
เวลา 20.00 น. พิธีขอขมาพระแม่คงคา (ทอดผ้าป่าน้ำ) ณ เวทีกลางน้ำปิง
เวลา 20.30 น. ชมการแสดงการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง สายที่ 1
เวลา 20.30 น. ชมการแสดงการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง สายที่ 2
-ชมพลุสวยงาม ปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง
เวลา 21.30 น. เสร็จสิ้นการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2563 ***หมายเหตุ:กำหนดการอาจมีการเปลี่ยปลง

***ยังไงทีมแอดมินเพจจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ได้ทราบกันทุกๆวันนะคะ อย่าลืม! ติดตาม กดไลท์ กดแชร์ ฝากต่อเพื่อนๆด้วยนะจ๊ะ กระทงสายเมืองตาก

#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 055 518 888 ต่อ 190-195(กองการศึกษา)

ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ กระทงสายเมืองตาก