Amazing Trip in Thailand
 


กำหนดการปฏิบัติธรรมเนกขัมบารมี 5 วัน

ในโครงการ"ปัญญาบารมี ชีวีเป็นสุข" ประจำปี 2562


ประกาศเป็นทางการจากวัดปัญญานันทารามแล้ว

ขอเชิญท่านที่สนใจ เลือกวันที่ลงตัว เสียสละเวลาบางส่วนของชีวิต

มาเติมพลังให้เข้มแข็ง บริการจัดอบรมให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม จองวัน แจ้งชื่อได้ตามหมายเลขที่ระบุในประกาศ หรือ

ที่หมายเลข 086 461 8353 หรือ 081 723 4887 ทุกวัน สาธุ สาธุ สาธุ