Amazing Trip in Thailand
 


กำหนดการปฏิบัติธรรมเนกขัมบารมี 5 วัน

ในโครงการ"ปัญญาบารมี ชีวีเป็นสุข" ประจำปี 2561


ประกาศเป็นทางการจากวัดปัญญานันทารามแล้ว

ขอเชิญท่านที่สนใจ เลือกวันที่ลงตัว เสียสละเวลาบางส่วนของชีวิต

มาเติมพลังให้เข้มแข็ง บริการจัดอบรมให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม จองวัน แจ้งชื่อได้ตามหมายเลขที่ระบุในประกาศ หรือ

ที่หมายเลข 081 7234 887 ทุกวัน สาธุ สาธุ สาธุ

     
 
 
 
     
 
     
 

สิ่งที่ผู้เข้าปฎิบัติต้องเตรียมในการเข้าปฏิบัติกรรมฐาน 5 วัน มีดังนี้

1. ชุดขาวสำหรับผู้ปฏิบัติหญิง ได้แก่ กางเกง 2 ตัว ผ้าถุง 3 ผืน หรือ ผ้าถุงทั้ง 5 ผืน
สะไบ 1 ผืน เสื้อ 5 ตัว(ชุดต้องไม่บางหรือเตรียมซับในไว้)

2. ชุดขาวสำหรับผู้ปฏิบัติชาย ได้แก่ กางเกง 5 ตัว เสื้อคอกลม หรือคอกลมผ่าหน้า 5 ตัว

3. เครื่องใช้ส่วนตัว ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว สบู่และยาประจำตัว(ถ้ามี)

4. บัตรประชาชน

5. นาฬิกาใช้ดูเวลา หรือ นาฬิกาปลุก

6. งดใช้เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ และเครื่องประดับทุกชนิด

7. อนุญาตให้ใส่ถุงเท้าสีขาว ครีม เทา ในขณะปฏิบัติได้

8. กรณีหญิงทีตกแต่งสีเล็บฉูดฉาด เมื่อมาปฏิบัติ กรุณาล้างเล็บให้เรียบร้อยขอให้ช่วยแจ้ง และประชาสัมพันธ์ต่อๆ ให้ด้วย เป็นการทำบุญสงเคราะห์ให้ผู้ที่สนใจทราบ หรือ
ทำเป็นใบปลิวแจกเป็นบุญก็ดี สาธุ สาธุ สาธุ


ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล จากท่านอาจารย์ สุนี แสงสว่าง และกลุ่มกัลยาณมิตร เนกชัมมะ รุ่นที่ 41 วันที่ 6-10 มิถุนายน 2561