Amazing Trip in Thailand
 โครงการปฏิบัติธรรมเนกขัมมะ 5 วัน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เดือนละ 1 ครั้ง รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 50 คน ต่อรุ่น
เชิญผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายร่วมปฏิบัติธรรมคอร์ส 5 วัน
รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2565
ณ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่พระสุพล ขนฺติวโร
0863516535 ไลน์ไอดี..@rakphawana


ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาติดต่อสำนักงานกลางวัดปัญญานันทาราม
โทร.
081 582 8154 หรือ 086 461 8353

*** ประกาศจากวัดปัญญานันทาราม ***
     
 
 
     
 
Wat Panyanantaram - English