Amazing Trip in Thailand
 
   
 
หมู่บ้านคีรีวง ตั้งอยู่ที่ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบริเวณของชุมชนเก่าแก่ ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง เมื่อก่อนนั้นชุมชนนี้จะมีชื่อว่า บ้านขุนน้ำ เพราะตั้งรกรากอยู่ใกล้ต้นน้ำ จากยอดเขาหลวงนั่นเอง แต่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น 

บ้านคีรีวง
 มีความหมายว่า หมู่บ้านที่อยู่ภายในวงล้อม ของภูเขา ชุมชนที่นี่จะมีวิถีชีวิตที่สงบ สังคมจะเป็นแบบ เครือญาติกันเอง อาชีพหลัก ก็คือ การทำสวนผลไม้ผสม หรือที่เรียกว่า สวนสมรม มีผลไม้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น มังคุด เงาะ ทุเรียน และ สะตอ เป็นต้น
ไฮไลท์จุดท่องเที่ยวของ หมูบ้านคีรีวง นี้ ที่ต้องห้ามพลาดเลย คือ สะพานบ้านคีรีวง
 
ไร่เกษมสุข ตั้งอยู่ที่ ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแห่งใหม่ ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงทฤษฎีใหม่มาใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งทำให้ผู้คนที่มาเยี่ยมชมไร่ ได้รับกลิ่นอายของธรรมชาติ ผสมผสานกับวิถีชีวิตท้องไร่ ท้องนา เปิดให้บริการ อย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นับว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นอีกด้วย ที่นั่งริมระเบียงหันหน้าสู่ทุ่งนา มีร้านกาแฟบริการเครื่องดื่มจะเป็นชา กาแฟ น้ำสมุนไพร และอิตาเลี่ยนโซดา จะมีขนมปังปิ้งขายด้วย ส่วนอาหารอื่นๆ มีบริการที่ร้านข้างๆ ในบริเวเดียวกัน บริเวณร้านอาหารจะมีปลาเผา ส้มตำ ลาบ คอหมูย่าง ขนมครก ข้าวเหนียวสองดั้ง เป็นต้น
วัดก้างปลา ตั้งอยู่ใน หมู่ที่ ๓ ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลักษณะเด่นคือ “พระแก่”หรือ “แม่แก่” หรือ “หลวงพ่อแก่” เป็นพระพุทธรูป ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดก้างปลา ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เล่าสืบต่อกันมาว่า พระแก่เป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่เป็นเชื้อพระวงศ์ ไม่มีคู่ครอง เป็นผู้ที่มีใจบุญ สุนทาน มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ชอบทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนา
วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งอยู่ในเขตตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชน ที่เคารพนับถือ ศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง โดยประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุและสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย ในโลงแก้วประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ปัจจุบันสรีระ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ประดิษฐ์ฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ ณ สถานที่นี้จึงเป็นเจดีย์อนุสรณ์สถานพ่อท่านคล้ายอีกด้วย สังขารพ่อท่านคล้ายซึ่งว่ากันว่าแข็งเป็นหิน ที่ชาวบ้านนับถือ และศรัทธาด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้คนหลั่งไหล เข้ามาสักการบูชา กันมากยิ่งขึ้น 
วัดเจดีย์ หรือ วัดไอ้ไข่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เคยเป็นวัดร้างที่ เชื่อกันว่าสร้างมาเป็น เวลานับ1000 ปี มีเพียงเจดีย์โบราณเก่ารกร้าง อยู่ตรงบริเวณที่ กำลังสร้างโบสถ์ในปัจจุบัน จนเมื่อประมาณ พ.ศ.2500 มีการบูรณะ วัดเจดีย์ขึ้นมาใหม่ มีพระเข้ามาอยู่ประจำ เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของ ชาวบ้านใกล้เคียง และเป็นที่ประดิษฐาน ของ "พ่อท่าน" พระพุทธรูปเก่าแก ่ที่อยู่มาตั้งแต่ยังป็นวัดร้าง ไอ้ไข่วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ คือรูปไม้แกะสลัก ของเด็กชายอายุ ประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาใน วัดเจดีย์เชื่อกันว่าเป็น วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้ เป็นที่เคารพสักการะ ของชาวบ้านตั้งแต่่ใน ละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัด ในแถบภาคใต้ จากศรัทธา ที่เชื่อกันว่า "ขอได้ไหว้รับ" โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย

<<Previous >>