Amazing Trip in Thailand
 
บ้านไทลื้อ ชมผ้าไทย ผ้าทอมือสีสันสวยงาม
วังศิลา Unseen อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดน่าน
ดอยสกาด ที่พักบนเขาสูง อากาศเย็นตลอดปี