Amazing Trip in Thailand
 
  โครงการ Sleepless Society  

ในภาวะวิกฤตท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การดำเนินชีวิตของคนเมือง แตกต่างไปจากเดิม ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เรียกว่ายุค NEW NORMAL คนไทยให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น รักษาความสะอาดมากขึ้น รักษาระยะห่าง เพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ยังไม่มีวัคซีนใดๆ รักษาให้หายขาดได้ ภาวะเช่นนี้ย่อมเพิ่มความกังวลและความเครียดให้ผู้คนมากขึ้น ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ต้องทำงานแข่งกับเวลา จนลืมดูแลสุขภาพ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค ทำให้เกิดความเครียดสะสมหรือ Office Syndome จนกลายเป็นโรคยอดฮิตของคนเมืองไปแล้ว การทำงานหนักและพักผ่อนน้อย มีผลกระทบหลายด้านต่อสุขภาพ นอนหลับยากขึ้นและทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้มีผลเสียตามมามากมาย เมื่อร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเตือนด้วยวิธีต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน เป็นต้น ล้วนเป็นผลพวงจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกวิธี

ถึงเวลาหรือยังที่เราต้องหันมาใส่ใจและดูแลร่างกายของเราให้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทางโรงพยาบาลเทพธารินทร์ จึงได้ผนึกกำลังกับโรงแรมชาเทรียมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เปิดตัวโครงการหนึ่ง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของคนนอนหลับยาก ภายใต้ชื่อว่า Sleepless Society ภายใต้แนวคิด Meditel ณ โรงแรมชาเทรียมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา ภายใต้ความร่วมมือของทั้งสามฝ่าย ได้แก่ นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนการแพทย์และนวัตกรรม บริษัท ที อาร์ เอช โกลบอล ในนามโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้เตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หลังโควิดคลี่คลาย, มิตเตอร์ เรอเน่ บาลเมอร์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มชาเทรียม ฮอสพิทัลลิตี้ ในรูปแบบการให้บริการของทางโรงแรม และคุณพาที สารสิน Founder-Really Really Cool Global Platform

โครงการ Sleepless Society ทางเลือกใหม่ของคนนอนหลับยาก ภายใต้แนวคิด Meditel(Medical+Hotel) เปิดตัวแพ็คเกจสุขภาพ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้นที่ 27,500 บาท ชูจุดเด่นดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่โรงพยาบาล ด้วยการดีไซน์การพักผ่อนเต็มรูปแบบเฉพาะรายบุคคล เพื่้อให้นอนหลับดี ชีวิตดี สุขภาพดี เพื่อรองรับการท่องเทียวเชิงสุขภาพ ตามนโยบาย Medical Hub เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เจาะตลาดกลุ่มวัยทำงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

"ปัญหาการนอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่เพียงพอเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จะต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ซึ่งทางการแพทย์เรียกว่า อินซอมเนีย(insomnia) ในระดับโลกคาดว่ามีผู้ที่ต้องเผชิญกับปัญหานี้ถึงประมาณ 2,000 ล้านคน สำหรับประเทศไทยเอง พบได้ทุกช่วงวัยมากถึงร้อยละ 30-40 ของประชากร เฉลี่ยแล้วคาดว่ามีชาวไทยถึงประมาณ 19 ล้านคน ที่ประสบปัญหานอนไม่หลับ หรือหลับไม่เพียงพอมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และอาจส่วงผลต่อระบบประสาทและความสามารถด้านการจำ การนอนหลับคือกุญแจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี
แต่บางครั้งหากรู้สึกวิตกกังวลมาก ทำให้ยิ่งหลับยาก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ อีกทั้งการนอนหลับยังช่วยให้เรารับมือการสถานการณ์ความเครียดต่างๆ ได้ดีขึ้น ทั้งยังสามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนได้ดี รวมทั้งผลกระทบมาจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อการนอนหลับด้วย" นายแพทย์โอฬาริก กล่าว

โดยบริการ Sleepless Society นั้น เริ่มตั้งแต่การตรวจ Screening test โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลเทพธารินทร์ พบนักจิตบำบัด เพื่อหาสาเหตุการนอนไม่หลับ ดูแลเรื่องโภชนาการ การออกกำลังกาย และกิจการรมที่ผ่อนคลาย อาทิ โยคะ แอโรบิค เป็นต้น และทำ sleep test เพื่อวิเคราะห์ผล เจาะลึก และดีไซน์โปรแกรมเฉพาะบุคคลทำการรักษาต่อไป

 


 
<< Back >>